Akatyst ku czci świętego Józefa
         (...)
Witaj, Mężu błogosławiony i sprawiedliwy!

Witaj, bo nie posłuchałeś rad niegodziwców,
Witaj, bo nie zszedłeś na drogę grzeszną,
Witaj, bo wysłuchałeś Słowa Pańskiego,
Witaj, bo przyjąłeś poradę Anioła,
Witaj, bo uwierzyłeś Słowu z Niebios,
Witaj, bo przyjąłeś swą Małżonkę,
Witaj, bo ustrzegłeś Ją Niepokalaną,
Witaj, Sługo Tabernakulum Pańskiego,
Witaj, Obrońco Świętego Świętych,
Witaj, Stróżu Drzewa Rajskiego,

Więcej...

Szerzy się "Delta" - nowy wariant koronawirusa z Indii. Bardziej zaraźliwy i bardziej śmiertelny! W trosce o bezpieczeństwo sprawowanej liturgii w naszym kościele ważne jest zachowanie odstępu między wiernymi.


Osoby przebywające w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Biuro parafialne
                            czynne
poniedziałek: 16:00-17:00
środę10:00-11:00
           i 16:00-17:00

piątek: 16:00-17:00


Sprawy pilne prosimy
uprzednio zgłaszać
telefonicznie.


tel. 61 8133 135