Pierwszy piątek miesiąca

d godz. 9:00 odwiedziny chorych i osoby starsze z sakramentalną posługą.
Chorych i osoby starsze, z posługą sakramentalną, odwiedzimy w piątek, 6 marca.
od godz. 17:00 do 17:50 okazja do Spowiedzi św. i Komunii św. dla dzieci,
udzielanej co 20 minut


o godz. 18:00 Msza święta


Następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i indywidualna adoracja do godz. 20:45 zakończona nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i komunią święta.
Przez cały czas trwania adoracji okazja do Spowiedzi św.
Msze Święte

Niedziele i Święta:
  7:00
  9:00
            10:30 (dzieci)
12:00
18:00


Dni powszednie:
  7:00
18:00

 


Biuro parafialne


   poniedziałek: 16:00-17:00

               środa: 10:00-11:00
                           16:00-17:00

             sobota: 10:00-12:00

               tel. 61.813.31.35