WSPÓLNOTY DZIECI

 

PARAFIALNA SCHOLA, skupia dzieci, które chcą śpiewać podczas niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci o g. 10.30. Spotkania i próby odbywają się w soboty o g. 10.00.

KOŁO MISYJNE PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI

Gromadzi dzieci i młodzież z parafii, które spotykają się w celu kształtowania postawy misyjnej, szerzenia wiary chrześcijańskiej, a przez wspólną modlitwę i swoje zaangażowanie współuczestniczą w pomocy dzieciom misji. Zapraszamy na spotkania w soboty o godz. 11.00 do  Domu parafialnego. Spotkaniom przewodniczy katechetka,  Aleksandra Jerzykiewicz, Tel. 510 3330 287