XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    14 października   2018

  7,00 + Mariusz Dolata w 30 rocz. śmierci, zm. z rodziny Dolatów, Glinków, Majków i Szarżyńskich

  9,00 + Edward Tyliński w 26 rocz. śmierci

10,30  w intencji nauczycieli i pracowników szkół

12,00 + Czesława w rocz. śmierci, Michał Grypczyńscy i zm. z rodziny

18,00 + Joanna w 1 rocz. śmierci, Zygmunt, Dorota

 

Poniedziałek      15 października 2018       św. Teresy od Jezusa

  7,00  za Parafian

18.00 + Piotr Kołodziejczak w 30 rocz. śmierci

         - z okazji 90-tych urodzin Czesławy Kwietniewskiej

 

Wtorek          16 października  2018          św. Jadwigi Śląskiej

  7,00 + Marian Pawlak /int. od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego LO w Puszczykowie/

18,00 + Jadwiga, Józef, Tadeusz Jasiczak i zm. z rodziny Majsnerowskich

          + Józef, Teresa Guzikowscy i zm. z rodziny

 

Środa            17 października 2018           św. Ignacego Antiocheńskiego

  7,00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej i Świętych dla syna Krzysztofa i Jego rodziny

18,00  Intencja zbiorowa

 

Czwartek     18 października  2018          św. Łukasza

  7,00 + Tadeusz Nowicki /int. od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego LO w Puszczykowie/

18,00 + Władysław Skoracki /int. od rodziny Domogałów/

          + Mikołaj Sworowski /int. od sąsiadów/

 

Piątek           19 października  2018

  7,00  z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę

18,00 + Jerzy, Gabriela Wiechowscy i zm. z rodziny

          + Władysław Skoracki /int. od sąsiadów z ul. 3 Maja/

 

Sobota         20 października  2018        św. Jana Kantego

  7,00 + Maria, Józef, Urszula, Kazimierz i zm. z rodziny

14,00 Msza św. ślubna

18,00 + Hanna Pelant

 

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA    21 października   2018

  7,00 + Zbigniew Reszka /int. od Danusi z rodziną/

  9,00 + zm. rodziców, teściów i zm. z rodziny

10,30 + Stanisława w 28 rocz. śmierci, Józef, Franciszek, Edward i zm. z rodziny Zimlińskich i ss. Elżbietanek Longiny i Baltazary

12,00 za Parafian /chrzest 36,37/

18,00 + Urszula Małolepsza