XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA    16 września   2018

  7,00 + Aleksandra Bartosiewicz /int. od kuzyna Macieja/

  9,00  z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże dla rodziny oraz o dary Ducha Świętego dla Agnieszki

10,30  z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w 30-tą rocz. ślubu

12,00  za Parafian /chrzest 27,29,31,32/

18,00 + Mieczysław Ratajczak i zm. z rodziny Mądrych i Ratajczaków

 

Poniedziałek      17 września 2018

  7,00 o potrzebne łaski do zbawienia dla Januarego

18.00 + Elżbieta Maciejewska w 3 rocz. śmierci, Maria, Leon Naskręt

          + Maria Jopek /int. od sąsiadów z ul. Niezłomnych/

 

Wtorek      18 września  2018              św. Stanisława Kostki

  7,00 + Mieczysław Broda w 15 rocz. śmierci

18,00 + Stanisław Ratajczak /int. od żony z rodziną/

          + Wincenty Mańczak

 

Środa        19 września 2018

  7,00

18,00  Intencja zbiorowa

 

Czwartek      20 września  2018        św. mm. Andrzeja Kim Taegon i tow.

  7,00

18,00 + Zygmunt Polcyn oraz zm. rodziców i teściów

          + Maria, Antoni i zm. z rodziny

 

Piątek       21 września  2018            św. Mateusza

  7,00

18,00 + Marek, Mikołaj Sworowscy i zm. z rodziny Sworowskich i Dziubów

          + Barbara, Paweł Kempa

 

 Sobota       22 września  2018

  7,00 + Władysława, Edmund, Danuta i zm. z rodziny

18,00 + Zofia, Marta, Zdzisława, Henryka, Ludgarda

 

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA    23 września   2018

  7,00 + Barbara, Ryszard Frankiewicz /int. od dzieci/

  9,00 + Edward Tyliński

10,30  w 34-tą rocz. ślubu Piotra i Teresy, z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla rodziny

12,00 w 40-tą rocz. ślubu Krystyny i Józefa z podz. za odebrane łaski oraz z prośbą o błog. Boże na dalsze lata

18,00 + Joanna, Stanisław, Wanda, Franciszka, Andrzej i zm. z rodziny Nowaków